AKCJONARIAT

 

AKCJONARIUSZE LICZBA AKCJI I GŁOSÓW UDZIAŁ %
Larq Growth Found I FIZ 718 281 35.78%
Michał Sadowski 248 028 12.36%
Piotr Wierzejewski 248 028 12.36%
Venture Inc S.A. 191 682 9.55%
Pozostali 601 283 29.95%
RAZEM 2 007 302 100.00%