Prezentacja Spółki

Podsumowanie Q2 2018

Brand 24 fact sheet Q1 2018

 

 

WYBRANE DANE FINANSOWE

 

JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE (W MLN ZŁ) 2015 2016 2017
Liczba klientów 887 1 414 2 196
Przychody ze sprzedaży 2,9 5,0 7,5
Zysk (strata) na działalności operacyjnej (0,4) (0,3) (0,6)
Zysk (strata) netto (0,3) (0,4) (0,7)
Liczba akcji na koniec danego okresu 1 638 820 1 724 820 1 889 540
Aktualna liczba akcji 2 007 302