KALENDARZ INWESTORA

 

Data Wydarzenie
21 marca 2019 Skonsolidowany oraz jednostkowy raport roczny za rok 2018
15 maja 2019 Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2019 r.
14 sierpnia 2019 Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny za II kwartał 2019 r.
14 listopada 2019 Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2019 r.