RAPORTY OKRESOWE

 
 

Raport skonsolidowany za I kwartał 2019 roku

Brand24 Raport Q1 2019 Skonsolidowany

Rozmiar: 7.59 MB

Brand24 Sprawozdanie Finansowe Q1 2019 Skonsolidowane

Rozmiar: 6.51 MB

Brand24 Sprawozdanie Finansowe Q1 2019 Jednostkowe

Rozmiar: 715.53 KB

Sprawozdanie skonsolidowane i jednostkowe za rok obrotowy 2018

Brand 24 Sprawozdanie Finansowe Skonsolidowane 2018

Rozmiar: 955.03 KB

Brand 24 Sprawozdanie Finansowe Jednostkowe 2018

Rozmiar: 892.94 KB

Brand 24 Sprawozdanie Zarzadu 2018

Rozmiar: 4.10 MB

Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania GK Brand 24 za 2018

Rozmiar: 657.22 KB

Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania Brand 24 SA za 2018

Rozmiar: 648.31 KB

Raport skonsolidowany za III kwartał 2018 roku

Raport skonsolidowany Q3 2018

Rozmiar: 10.27 MB

Raport skonsolidowany za II kwartał 2018 roku

Raport skonsolidowany Q2 2018

Rozmiar: 9.98 MB

Raport skonsolidowany za I kwartał 2018 roku

Raport skonsolidowany Q1 2018

Rozmiar: 9.77 MB

Raport jednostkowy za rok obrotowy 2017

Sprawozdanie Finansowe

Rozmiar: 4.00 MB

Sprawozdanie Zarządu

Rozmiar: 12.32 MB

Sprawozdanie Biegłego Rewidenta

Rozmiar: 1.48 MB