ZARZĄD

Michał Sadowski - Prezes Zarządu

Rozmiar: 21.94 KB

Piotr Wierzejewski - Członek Zarządu

Rozmiar: 23.47 KB

RADA NADZORCZA

Mikołaj Chruszczewski - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Rozmiar: 27.53 KB

Mariusz Ciepły - Członek Rady Nadzorczej

Rozmiar: 23.49 KB

Jarosław Roszkowski - Członek Rady Nadzorczej

Rozmiar: 22.16 KB

Maciej Małysz - Członek Rady Nadzorczej

Rozmiar: 24.36 KB

Adam Michalewicz - Członek Rady Nadzorczej

Rozmiar: 30.43 KB

STATUT SPÓŁKI

Statut Spółki Brand 24

Rozmiar: 136.17 KB

ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO

Informacja o stosowaniu zasad ladu korporacyjnego

Rozmiar: 66.56 KB