ZARZĄD

Michał Sadowski - Prezes Zarządu

Rozmiar: 21.94 KB

Piotr Wierzejewski - Członek Zarządu

Rozmiar: 23.47 KB

RADA NADZORCZA

Mariusz Ciepły - Członek Rady Nadzorczej

Rozmiar: 23.49 KB

Karol Wnukiewicz - Członek Rady Nadzorczej

Rozmiar: 15.17 KB

Maciej Małysz - Członek Rady Nadzorczej

Rozmiar: 24.36 KB

Adam Michalewicz - Członek Rady Nadzorczej

Rozmiar: 30.43 KB

Anna Krawczynska-Nowak - Członek Rady Nadzorczej

Rozmiar: 15.64 KB

STATUT SPÓŁKI

Statut Spółki Brand 24

Rozmiar: 136.17 KB

ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO

Informacja o stosowaniu zasad ladu korporacyjnego

Rozmiar: 66.56 KB